Aanbod Trainingen

Zo Vader Zo Zoon biedt verschillende vormen van coaching en training aan. Wij werken met vaders, jongens en mannen in alle leeftijden en zijn flexibel in het ontwikkelen van een aanbod. Wij vinden het belangrijk om te kijken wat een groep of individu nodig heeft en kijken bijvoorbeeld naar de leeftijd of de situatie waarin de (jonge)mannen verkeren. Vanuit daar denken wij vooral in mogelijkheden.
Zo Vader Zo Zoon bouwt op drie pijlers:

Groepstraining voor Jongens

Een aanbod waarin wij als rolmodel bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de (jonge)man.
Middelen: kickboxen, ‘Mixed Media’ en koken.

Groepstraining voor Vaders en Zonen

Een aanbod dat de verbinding tussen vaders en zonen versterkt.
Middelen: kickboxen, ‘Mixed Media’ en koken.

Groepstraining voor Vaders

In deze training krijgt de ontmoeting met andere vaders een belangrijke plek (netwerkversterkend).
Wij doen dit vanuit de vraag: ‘Zou de jongen die je was, geïnspireerd zijn door de man die je bent geworden?’
H

oe doen wij dit?
In projectvorm bieden wij een mangericht programma aan.

Het programma dat aangeboden wordt door rolmodellen, in de vorm van DOE-activiteiten sluit precies aan bij onze doelgroep: (jonge)mannen vanaf 7 jaar en ouder.
Samen met de andere deelnemende (jonge)mannen reflecteren wij in en tijdens onze trainingen op onszelf en elkaar. Wij geloven namelijk dat mannen vooral leren van en met andere mannen, door te DOEN.

Communiceren, samenwerken en contact zijn kernbegrippen in al onze activiteiten. Met deze kernbegrippen werken wij naar bewustwording van eigen gedrag en het behalen van persoonlijke doelen.

  • Wij werken gemiddeld in 10 sessies van een uur;
  • Wij formuleren samen met de (jonge)man doelen;
  • Wij werken vraaggericht: waar is behoefte aan?;
  • Wij werken met Kracht -en Werkpunten (wat kan je al goed en waar gaan we meer aandacht aan besteden?);
  • Wij werken elke les met evaluatiemomenten;
  • Wij werken met video-opnamen.

Wil je weten of wij voor jouw vraag een aanbod hebben? Neem dan contact met ons op.

indezaal

Een moment uit onze groepstraining voor jongens