Zo Vader Zo Zoon


Ricardo en Ronny
De oprichters van Zo vader Zo Zoon (ZVZZ)

Ronny Pais en Ricardo de Randamie hebben ZVZZ in 2010 opgericht. Ronny is maatschappelijk werker en contextueel systeem hulpverlener in de jeugdhulpverlening en heeft ruim 10 jaar ervaring. Ricardo is kok, aannemer en voormalig professioneel kickbokser. Ronny is vader van twee. Ricardo is vader van drie kinderen.


Waarom ZVZZ?

De betrokkenheid van vaders draagt bij aan de positieve ontwikkeling van het kind (Al-Yagon 2012, De Hoog et al 2011; Ketner et al. 2012). ZVZZ observeert echter dat er veel jongens in de jeugdhulpverlening zitten waarbij de vader gedeeltelijk, dan wel volledig uit beeld is. De afwezigheid van een vader heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind en kan leiden tot gedragsproblemen (Al –Yagon 2010, De Hoog et al 2011; Ketner et al. 2012; Tavecchio, 2012). Dubas et al (2009) concluderen dat wanneer vaders een verwaarlozende opvoedingsstijl hanteren, hun zonen in dezelfde periode vaker delinquent gedrag vertonen tijdens de adolescentie.

Mannelijke rolmodellen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Met name jongens bij wie de vader (volledig of gedeeltelijk) uit beeld is zijn hierbij gebaat. Echter is het grootste gedeelte van de hulpverleners en de docenten in het basis -en middelbaar onderwijs vrouw (Polanen & Tavecchio 2013). Jongens kunnen door dit ‘vrouwenbolwerk’ de kans mislopende op het krijgen van een voorbeeldfiguur. Op wie richt een in ontwikkeling zijnde (jonge)man zich als er geen duidelijk rolmodel aanwezig is? En op wie richt een vader zich als hij hulp nodig heeft bij de opvoeding van zijn kinderen? Ketner et al (2012) geven aan dat vaders instellingen voor opvoedondersteuning regelmatig ervaren als ‘vrouwenbolwerken’. Er mist een duidelijk (jonge)mangericht aanbod van hulpverlening, gericht op een positieve ontwikkeling van de (jonge)man. Ketner et al (2012) pleiten dan ook voor het ontwikkelen van vadervriendelijke methodieken. Vanuit deze behoefte is ZVZZ opgericht.

 


 ZVZZ Factsheet
klik op de tekst voor de factsheet